messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านหมอสมชาย หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 201
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (สขร) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 194
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 212
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 198
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกะเปา จำนวน ๓ สาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 227
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเกาะยายหมุน หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 203
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอย๓๐/๑ หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 201
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยตาใจ หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 192
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 199
ประกาศการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.๓๖-๐๒๓ สายซอยสาลิกา หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 197
ประกาศการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปรีดา ม.๓ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 210
ประกาศการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.๓๖-๐๓๐ สายซอยเกาะ ๓๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 209
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๓๖-๐๒๙ สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 228
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 211
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 195
ประกาศการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาต้า ม.๔-หมู่ที่๙ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 215
ประกาศการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่มโพธิ์ ม.๓ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 182
ประกาศการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีนิคมพัฒนา ม.๓-๗ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 236
ประกาศการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา ม.๖ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 195
ประกาศการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลิ้มมณี ม.๓ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 215
101 - 120 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา