messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder ข่าวรับสมัครงาน
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 96
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 75
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 96
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 204
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 94
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตำแหน่ง ยาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 81
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 133
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กะเปา ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 108
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กะเปา ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 310
ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 73
ประกาศ...รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 88
find_in_page ประกาศ... รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ผ.อ.ช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 91
ประชาสัมพันธ์... การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลฯ (ตำแหน่ง ปลัด อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 167
ประกาศ... การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 163
ประกาศ... รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 156
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 153
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 143
ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นแทนอัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 205
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 323
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 309
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา