องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file คู่มือ แนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file คูมื่อการกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา