messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี 2566
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นางสาวศิริญดา ปาละคเชนทร์ นายอำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี 2566 โดยมีนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ซึ่งการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี 2566 มีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ประกอบด้วย 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล (ประเภทยุวชน/ ประชาชนหญิง/ ประชาชนชาย/ อาวุโส) กีฬาเปตอง (ประเภทประชาชนหญิง/ ประชาชนชาย) และกีฬาเซปักตะกร้อ (ประเภทประชาชนชาย)
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา