องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
์NO Gift Policy 2566
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ..... นายปราถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์NO Gift Policy ) ทุกวาระเทศกาลหรือโอกาสพิเศษฯ แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา และร่วมถ่ายรูปกันเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพส : admin