องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประชุมประชาคมระดับตำบล
รายละเอียด : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ..... อบต.กะเปา จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกอบต.กะเปา เป็นประธาน ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพิจารณาโครงการต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น ในแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา