messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : วันที่ 28 ธันวาคม 2565 อำเภอคีรีรัฐนิคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกะเปา องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา