ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไฟล์ : tIHKRBhMon104224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้