ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)
รายละเอียด : ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : jB32ydQTue102739.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้