องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/ 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2/ 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3-1/ 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/ 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/ 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3-1 /2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/63 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/63 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/63 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/63 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/63 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/63 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศ อบต.กะเปา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา