องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 [18 มีนาคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/65 [11 มีนาคม 2565]
ขอเชิญชวนท่านที่เคยติดต่อหรือรับบริการ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [7 มีนาคม 2565]
รับเกียรติบัตรในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [7 มีนาคม 2565]
ภาพการประชุมสภาสมัยสมาัญที่ 1/2565 [14 กุมภาพันธ์ 2565]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [4 กุมภาพันธ์ 2565]
รับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. 2564 [18 ตุลาคม 2564]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.กะเปา [9 สิงหาคม 2564]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาสมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 [3 สิงหาคม 2564]
โครงการจัดทำหน้ากากอนามัย [28 มิถุนายน 2564]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 23 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา