องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
RE-X-RAY ครัวเรือนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา [12 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) [26 มกราคม 2567]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [13 มกราคม 2567]
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 [6 ธันวาคม 2566]
การประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566 [29 กันยายน 2566]
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน [28 กันยายน 2566]
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษา 2566 [25 สิงหาคม 2566]
การตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมตำบลกะเปา ของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม [18 สิงหาคม 2566]
การประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [16 สิงหาคม 2566]
การประชุมสภา อบต.กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [16 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 47 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา