messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเชิญชวนท่านที่เคยติดต่อหรือรับบริการ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT[7 มีนาคม 2565]
รับเกียรติบัตรในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[7 มีนาคม 2565]
ภาพการประชุมสภาสมัยสมาัญที่ 1/2565 [14 กุมภาพันธ์ 2565]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)[4 กุมภาพันธ์ 2565]
รับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. 2564[18 ตุลาคม 2564]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.กะเปา[9 สิงหาคม 2564]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาสมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1[3 สิงหาคม 2564]
โครงการจัดทำหน้ากากอนามัย[28 มิถุนายน 2564]
ชาวสุราษฎร์ร่วมใจ พิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีใหม่ (26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก)[21 มิถุนายน 2564]
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[26 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 31 - 40 (ทั้งหมด 51 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา