องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 (9 ภาพ) [17 กรกฎาคม 2562]
แผ่นพับการคัดแยกขยะเปียก (4 ภาพ) [1 กรกฎาคม 2562]
ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมา ภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม (3 ภาพ) [19 มิถุนายน 2562]
สัมมนาโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2 ภาพ) [18 มิถุนายน 2562]
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 – 2565 (6 ภาพ) [18 มิถุนายน 2562]
โครงการพระธาตุหินนิลเปา พิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา (48 ภาพ) [1 ตุลาคม 2558]
กิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 (8 ภาพ) [13 เมษายน 2558]
งานลอยกระทง (3 ภาพ) [30 พฤศจิกายน 2557]
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร (8 ภาพ) [24 ธันวาคม 2556]
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร (6 ภาพ) [1 ธันวาคม 2556]
1 2 3 4 31 - 40 (ทั้งหมด 40 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา