องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [7 มีนาคม 2565]
ภาพการประชุมสภาสมัยสมาัญที่ 1/2565 [14 กุมภาพันธ์ 2565]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [4 กุมภาพันธ์ 2565]
รับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. 2564 [18 ตุลาคม 2564]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.กะเปา [9 สิงหาคม 2564]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาสมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 [3 สิงหาคม 2564]
โครงการจัดทำหน้ากากอนามัย [28 มิถุนายน 2564]
ชาวสุราษฎร์ร่วมใจ พิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีใหม่ (26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก) [21 มิถุนายน 2564]
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [26 มีนาคม 2564]
กิจกรรมเคารพธงชาติ [22 มกราคม 2564]
1 2 3 4 21 - 30 (ทั้งหมด 40 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา