องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo คำแนะนำการป้องกันโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ขอขยายเวลาการประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ศพด.บ้านฉลาด, ศพด.บ้านปากทำเรียง, ศพด.อบต.กะเปา ประจำปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.กะเปา ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายและอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo กรมสรรพากรแจ้งเตือนประชาชน ระวังมิจฉาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศ....รายชื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา