messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder ประกาศสภา
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลกะเปา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศสภาอบต.กะเปา เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศสภาอบต.กะเปา เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศสภาอบต.กะเปา เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศสภาอบต.กะเปา เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
find_in_page ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 2-4 และปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ประกาศสภาอบต.กะเปา เรื่องเรียกประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 2-4 และปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ประกาศสภาอบต.กะเปา เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
ประกาศสภาอบต.กะเปา เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
ประกาศสภาอบต.กะเปา เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศสภาอบต.กะเปา เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2-4 และปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
ประกาศสภาอบต.กะเปา เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา