messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
find_in_page รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 51
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 63
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 194
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 192
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 240
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 253
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 267
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา