messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 74
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 44
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) ขยายเวลาถึงปี พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 112
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 274
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 128
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา