messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายโตนยายแหวด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 232
ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชุมชน (ห้องน้ำสาธารณะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 231
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรัับปรุงซ่อมแซมถนนสายมิตรภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายซอยหมอสมชาย หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแม็คโฮร์ขนาดหนักขุดลอกหน้าฝายโตนยายแหวด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 226
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 255
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 234
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 241
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเสรีธรรม หมู่ที่ 9-8 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 208
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่8 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 227
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 222
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้อมยาม ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายซอยร่วมจิตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 199
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 220
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างป้อมยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 236
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำชุมชน (ห้องน้ำสาธารณะ) ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 229
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างห้องน้ำชุมชน (ห้องน้ำสาธารณะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 212
ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 220
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 217
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เต๊นท์ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 231
201 - 220 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา