messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 61
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 83
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยวังจิก หมู่ที่ ๗-๙ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 103
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๓-๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 89
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการบุกเบิกถนนซอยวังจิก หมู่ที่ ๗-๙ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 71
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๓-๗ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 88
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 89
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนคลองวังจิก หมู่ที่ ๗-๙ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 89
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๓-๗ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 94
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย๓๐/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 98
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 87
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 87
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 104
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยข้างวัดโกศาวาส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 88
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 80
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปรีดา หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 81
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสาลิกา หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 106
61 - 80 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา