องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอศีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
photo โครงการก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองวังจิก (พร้อมเสริมผิวจราจรแบบ AC.) หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารที่ีทำการ อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
photo ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบและรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองวังจิก ม.9 ต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-คสล.-สายซอยหนองญวน-ม.6-ฉบับแก้ไข poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ประกาศ ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านถ้ำผึ้ง-หมู่ที่-10 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม-คสล.-คลองวังจิก-ม.9 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยหนองญวน ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยทุ่งกรูด ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยร่วมจิตร ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยหมอสมชาย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายซอยร่วมจิตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองบางกา หมู่ที่ 4 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
121 - 140 (ทั้งหมด 359 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา