messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยรุ่งรัตน์ หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำอบต.กะเปา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 218
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่๘ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 227
ประกาศจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2บ้านกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 226
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง(แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว) องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 238
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยอรุณรักษ์ หมู่ที่ 10 บ้านถ้ำผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 222
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายมิตรภาพ หมู่ที่ 8 บ้านฉลาด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 228
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 219
ร่างประกาศก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซ์้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 240
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยอรุณรักษ์ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 206
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยอรุณรักษ์ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 215
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสต.) สายซอยเกาะ ๓๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 229
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยนอกนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 217
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสายพัฒนา หมู่ที่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสต.) สายซอยหนองญวน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 218
261 - 280 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา