องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะเป poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนสายสมโภชน์ 200 ปี หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศสอบราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
photo ผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านฉ,าด ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาชั้นบน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file โครงการก่อสร้างลาดยาง และซ่อมแซมถนน จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างระบบระบายน้ำใต้ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประกาศโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านดอนเลียบหมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลาดยาง และซ่อมแซมถนน จำนวน 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านปากทำเรียง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านฉลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านปากทำเรียง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายประปา บ้านถ้ำผึ้ง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
341 - 359 (ทั้งหมด 359 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา