messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอดวน หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 77
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกาะ๓๐/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 103
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรุ่งรัตน์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 78
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 83
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 119
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 130
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 120
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 147
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปรีดา ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 151
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 165
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอสาลิกา หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 136
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาต้า หมู่ที่ 4-9 ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 152
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (สขร) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 139
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 147
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 122
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 88
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (สขร) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 153
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะยายหมุน หมู่ที่ ๗-๙ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 210
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ (สขร) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 217
81 - 100 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา