messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 202
ประกาศผู้ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก (คสล.) สานซอยโรงเรียนบ้านปากทำเรียง หมู่ที่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยประปา หมู่ที่๑ ตำบลกระเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 220
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๓-๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 227
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยเกาะ ๓๐/๑ หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 235
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยนอกนา หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 237
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยสายร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 212
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอย รร.บ้านปากทำเรียง หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยร้มโพธิ์ หมู่ที่๓ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 217
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 228
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยหนองญวน หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 230
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยประปา หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 223
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสายธารพัฒนา หมู่ที่ 7 - 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 229
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสายธารพัฒนา หมูที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 233
ประกาศและเอกสารสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 258
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรุ่งรัตน์ หมู่ที่ 10 บ้านถ้ำผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสต.) สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๓-๗ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 222
ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง การประกวดราคาจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 232
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านบางกา หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 236
281 - 300 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา