messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านฉลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 218
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 224
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 214
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฌาปณสถานวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 246
เอกสารสอบและประกาศการซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 228
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านฉ,าด ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 223
ประกาศตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 217
ประกาศตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 223
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำผึ้ง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 222
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 219
ประกาศสอบราคาการซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 232
ประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 224
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะเป poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 226
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะเป poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 204
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนสายสมโภชน์ 200 ปี หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 225
ประกาศสอบราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 223
ผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2560 | เปิดอ่าน : 210
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านฉ,าด ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2560 | เปิดอ่าน : 221
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาชั้นบน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2560 | เปิดอ่าน : 233
ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 215
361 - 380 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา