messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 218
ประกาศและเอกสารสอบประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปา หมู่ที่ 8-10-9-7 ต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 231
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 211
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 220
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 253
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 221
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ อบต.กะเปา ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 236
ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 240
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ คลองตาปาน หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 222
ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 259
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง(แนะนำแหล่งท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 280
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 225
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 199
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 218
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 251
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 234
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายโรงเรียนวัดอินทราวาส หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 230
181 - 200 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา