messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะไตรมาที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยตาเพชร-เขาปง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาคู่วัดพระมหาธาตุคีรีอิทรวิหาร หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.4 บ้านบางกา ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอศีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
โครงการก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองวังจิก (พร้อมเสริมผิวจราจรแบบ AC.) หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารที่ีทำการ อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบและรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองวังจิก ม.9 ต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-คสล.-สายซอยหนองญวน-ม.6-ฉบับแก้ไข poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
141 - 160 (ทั้งหมด 389 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา