องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำชุมชน (ห้องน้ำสาธารณะ) หมู่ที่ 8 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศการกำหนดราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ 10โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
photo ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยหมอสมชาย หมู่ที่1(11/4/2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้อมยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประกาศและเอกสารสอบประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปา หมู่ที่ 8-10-9-7 ต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
photo ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
photo ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ อบต.กะเปา ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
photo ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ คลองตาปาน หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
photo ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
photo ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง(แนะนำแหล่งท่องเที่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
photo ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
141 - 160 (ทั้งหมด 359 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา