องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายมิตรภาพ หมู่ที่ 8 บ้านฉลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ตารางวงเงิน โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จำนวน 3 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงิน โครงการ จัดซื้ออาหารเสรอม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการถมดินบริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการถมดินบริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหาดละมุด หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผุ้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะเปา ม.2 (ปร.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะเปา ม.2 (ปร.5) (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.กะเปา (หลังเก่า) ปร.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายสมโภชน์ 200 ปี (ช่วงที่ 3) ปร.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายสมโภชน์ 200 ปี (ช่วงที่ 3) ปร.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก(คสล.)สายซอยมิตรภาพ ม.8 (ปร.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก(คสล.)สายซอยมิตรภาพ ม.8 (ปร.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก(คสล.)สายซอยมิตรภาพ ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2558 จำนวน 16 โครงการ(เพิ่มเติม1) (ดู : 239) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2558 จำนวน 16 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมปี 2558(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมปี 2558(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
301 - 320 (ทั้งหมด 359 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา