messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-คสล.-สายซอยหนองญวน-ม.6-ฉบับแก้ไข poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 226
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 200
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 230
ประกาศ ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านถ้ำผึ้ง-หมู่ที่-10 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 249
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม-คสล.-คลองวังจิก-ม.9 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 231
ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยหนองญวน ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 215
ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยทุ่งกรูด ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 235
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยร่วมจิตร ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 219
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยหมอสมชาย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 238
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายซอยร่วมจิตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 228
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 218
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองบางกา หมู่ที่ 4 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 207
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำชุมชน (ห้องน้ำสาธารณะ) หมู่ที่ 8 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 211
ประกาศกำหนดราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 217
ประกาศการกำหนดราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ 10โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 231
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยหมอสมชาย หมู่ที่1(11/4/2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 217
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้อมยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 270
161 - 180 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา