องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2558 จำนวน 16 โครงการ(เพิ่มเติม2) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2558 จำนวน 16 โครงการ(เพิ่มเติม3) (ดู : 238) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2558 จำนวน 16 โครงการ(เพิ่มเติม4) (ดู : 275) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
description ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
description ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยอรุณรักษ์ บ้านถ้ำผึ้ง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศสอบราคาโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านฉลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
description ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฌาปณสถานวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file เอกสารสอบและประกาศการซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านฉ,าด ตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศตาราง ปปช.01 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำผึ้ง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศสอบราคาการซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
photo ประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะเป poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
321 - 340 (ทั้งหมด 359 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา