messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศพด. อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 239
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 230
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ / ป้ายบอกทาง (แนะนำแหล่งท่องเที่ยว) ของ อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 247
ประกาศราคากลางโคงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยรุ่งรัตน์ หมู่ที่ 10 บ้านถ้ำผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 225
ประกาศ เรื่องประกาศราชชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3-7 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 219
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยนช์ร่วนกัน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยสายธารพัฒนา หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 233
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3-3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 223
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยสายธารพัฒนา หมู่ที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 227
โครงการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านปากทำเรียง หมู่ที่ 3 ต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 228
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน (เสริมไหล่ทาง คสล.) สายหน้า รร.บ้านปากทำเรียง ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมแซมครุภัณฑ์ทุ่นลอยน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 155-55-0001 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 195
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายมิตรภาพ หมู่ที่ 8 บ้านฉลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 223
ตารางวงเงิน โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จำนวน 3 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 236
ตารางแสดงวงเงิน โครงการ จัดซื้ออาหารเสรอม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 221
ประกาศราคากลางโครงการถมดินบริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 241
ประกาศราคากลางโครงการถมดินบริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 216
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหาดละมุด หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผุ้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2561 | เปิดอ่าน : 236
321 - 340 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา