องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสต.) สายซอยเกาะ ๓๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
photo เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยนอกนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสายพัฒนา หมู่ที่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสต.) สายซอยหนองญวน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
photo ประกาศผู้ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก (คสล.) สานซอยโรงเรียนบ้านปากทำเรียง หมู่ที่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยประปา หมู่ที่๑ ตำบลกระเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๓-๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยเกาะ ๓๐/๑ หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายซอยนอกนา หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยสายร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอย รร.บ้านปากทำเรียง หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยร้มโพธิ์ หมู่ที่๓ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
photo ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยหนองญวน หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยประปา หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสายธารพัฒนา หมู่ที่ 7 - 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
241 - 260 (ทั้งหมด 359 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


× องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา